Tất cả
Tướng: 62
Trang Phục: 55
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
420,000đ
Tướng: 83
Trang Phục: 76
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
600,000đ
Tướng: 75
Trang Phục: 77
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
500,000đ
Tướng: 80
Trang Phục: 57
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
550,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 78
Trang Phục: 75
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
400,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 94
Trang Phục: 113
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
510,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 95
Trang Phục: 101
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
500,000đ
Tướng: 95
Trang Phục: 138
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
1,000,000đ
Tướng: 60
Trang Phục: 80
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
500,000đ
Tướng: 25
Trang Phục: 11
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
70,000đ
Tướng: 27
Trang Phục: 3
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
40,000đ
Tướng: 17
Trang Phục: 9
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
40,000đ
Tướng: 25
Trang Phục: 16
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
50,000đ
Hayate, ngọc chuẩn, tlt đẹp
Tướng: 23
Trang Phục: 10
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
70,000đ
Tướng: 27
Trang Phục: 9
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
70,000đ
n90 laur bi ngo , Fennik phi hành...
Tướng: 42
Trang Phục: 30
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
150,000đ
Tướng: 58
Trang Phục: 44
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
280,000đ
ACC TRẮNG THÔNG TIN
Tướng: 55
Trang Phục: 35
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
150,000đ
vanlhen aic, ngộ không nhóc ti bá đ...
Tướng: 50
Trang Phục: 42
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
300,000đ
gidu bãi biển ngọc chuẩn
Tướng: 42
Trang Phục: 33
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
150,000đ