VÒNG QUAY VÀNG NRO

Số người đang chơi: 243 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Jes*****ar - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 200 Triệu Vàng    -      Ma*****ha - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 20 Triệu Vàng    -      Ph*****gh - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 500 Triệu Vàng    -      Lo*****ree - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 50 Triệu Vàng    -      Pa*****ita - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 150 Triệu Vàng    -      Jos*****an - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 2 tỉ Vàng    -      Lis*****al - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 150 Triệu Vàng    -      Jo*****roy - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 500 Triệu Vàng    -      Art*****roy - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 200 Triệu Vàng    -      Mar*****ine - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 200 Triệu Vàng    -      Mi*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn trúng Trúng 20 Triệu Vàng
Giá 50,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

VÒNG QUAY NICK LQMB

Đã chơi: 90003

25,000đ 20,000đ

Vòng Quay Kim Cương MIỄN PHÍ

Đã chơi: 0

1,250,000đ 1,000,000đ

Vòng Quay Nick FF MIỄN PHÍ

Đã chơi: 0

125,000đ 100,000đ

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG 50K

Đã chơi: 80090

62,500đ 50,000đ

Vòng quay nick FF

Đã chơi: 0

25,000đ 20,000đ

VÒNG QUAY QUÂN HUY

Đã chơi: 80000

62,500đ 50,000đ

VÒNG QUAY NICK NRO

Đã chơi: 0

62,500đ 50,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »